ועדות קבלה לשנהל תשע"ט - מידע ומסמכים

ועדות קבלה לשנה"ל תשע"ט  -  להורדה כקובץ להדפסה לחצו כאן

בכיתות מעון שבהן מספר הילדים הנרשמים עולה על התפוסה המאושרת, תיערך ועדת קבלה.

אם קיבלתם ממנהלת המעון הודעה על קיום ועדת קבלה, עליכם לוודא עמה קבלת אישור על ביצוע הרישום במעון על גבי אישור ההרשמה, ולהמשיך את התהליך באמצעות טופס מקוון[הטופס ייפתח החל מ-25.2.18]

ועדת הקבלה תתקיים ללא נוכחות הורים, ותקבע את סדר קבלת הילדים למעון או למשפחתון על סמך המסמכים שתגישו. קביעת העדיפות מתבצעת בהתאם לנוהל ועדות קבלה.

מתי?

בין התאריכים 23.2.18-12.3.18

טפסים, אישורים ומסמכים

החל מ-25.2.18 יש למלא טופס מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים - לחצו כאן למילוי הטופס המקוון

רשימת המסמכים הנדרשים לפי הנוהל:

  • טופס אישור הרשמה למעון - חתום ע"י המנהלת (להורדת הטופס לחצו כאן)

  • צילום תעודת זהות וספח

  • אימהות עובדות מקרב האוכלוסייה הערבית המעוניינות לקבל את ההטבות בקבלה למעון על פי נוהל זה, יכולות לצרף גם תמצית ממרשם האוכלוסין בה מופיע הלאום.

  • אם בחופשת לידה- אם עוד לא עברו 12 חודשים מיום היציאה לחופשת לידה/מיום הלידה (המאוחר מבניהם) - תחשב כאם עובדת לעניין סדרי הקדימויות בנוהל זה.

 

שימו לב 1 - ילדים שהוריהם לא יגישו את כל המסמכים, לא ידורגו, וקבלתם למסגרת תהיה על בסיס מקום פנוילא ניתן להשלים מסמכים לאחר קביעת סדר קבלת הילדים. לכן יש לעיין היטב ברשימה לפני הגשת המסמכים.

שימו לב 2 - פרטי הקשר כתובת מייל וכן טלפון אשר תרשמו, ישמשו לצורך יצירת קשר עמכם. אם בחרתם לרשום פרטי קשר של מנהלת המסגרת או כל גורם אחר, באחריותכם לעקוב אחר ההודעות

הודעה על קבלה/אי קבלה

לאחר קביעת סדר קבלת הילדים, תקבלו הודעה על כך.

אם ילדכם לא התקבל למעון, תוכלו להגיש השגה על החלטת ועדת הקבלה​ באופן מקוון.

אם קיבלתם הודעה שילדכם התקבל למעון או המשפחתון, עליכם להודיע להנהלת המעון או המשפחתון על כוונתכם לממש את הקבלה.

אם החלטתם לוותר על הקבלה למעון או למשפחתון, עליכם להודיע על כך בכתב למנהלת המעון או המשפחתון, על מנת לפנות מקום לילדים אחרים. 

במידה וביצעתם רישום כפול למסגרות שונות, תידרשו לממש את זכות הקבלה למעון אחד בלבד.

לתשומת לבכם, במקרים בהם הורים אינם משתפים פעולה עם המשרד בשלב זה, מימוש הקבלה ייקבע על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

השגה על החלטת ועדת הקבלה

הורה רשאי להשיג על החלטת ועדת קבלה למעון בהתאם לפרטי הקשר שנשלחו על ידי ההורה.

לפני ​הגשת טופס ההשגה, יש לעיין ב"בנוהל סדר קבלת ילדים". 
את ההשגה יש להגיש עד 5 ימים מיום קבלת הודעה באמצעות טופס מקוון בלבד. 

השגות שלא יוגשו דרך הקישור לא יטופלו.

יצירת קשר בנושא ועדות קבלה

למידע ובירורים ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות במשרד העבודה בנושא ועדות קבלה לשנת הלימודים תשע"ט. 

.

טלפון של מוקד משרד העבודה והרווחה: 03-9533300

ימים ראשון-חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00 

 

להורדה כקובץ להדפסה - לחצו כאן

 
  • mail_box2
  • Facebook Social Icon
  • you_tube_icon
  • Pinterest Social Icon

© כל הזכויות שמורות לבית לגיל הרך

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now