עדכון מס' 7 תשע"ח לארגונים המפעילים מהתמת - רישום והגשת בקשות הנחהעדכון מספר 7 - תשע"ח 2017

לגרסת הדפסה - לחצו כאן

שלום רב,

עד כה נקלטו במערכות האגף כ-100,600 בקשות הורים להשתתפות המדינה בשכר לימוד לשנה"ל תשע"ח.

היתר, כ- 7,700 בקשות מקוונות להשתתפות בשכר לימוד למעונות ומשפחתונים, עדיין לא נשלחו ע"י ההורים ולא נקלטו במוקד – אנא זרזו ההורים לשלוח!

נכון להיום טרם התקבלו במוקד כ-1,500 בקשות של משפחתונים ו-6,200 בקשות של מעונות.

מעקב אחר קליטת הילדים במערכת ניתן לבצע באמצעות אלפון, הזמין לארגונים באתר המשרד. האלפון מתעדכן פעם ביום. ביחס לילדים שאינם מופיעים באלפון - יש לבצע בדיקה באתר "בירור דרגה".

יובהר, כי הורה שאין ברשותו כל המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות (3 תלושים וכו'), יוכל לצרף לבקשה המקוונת להשתתפות בשכר לימוד את המסמכים שיש ברשותו (לכל הפחות מסמכי חובה: צילום ת.ז. כולל ספח פתוח ואישור קבלה למסגרת) ולאחר מכן לצרף את הנותרים.

לתשומת לב ההורים: רק הילדים, שבקשתם להשתתפות המדינה בשכר לימוד נקלטה במוקד עד ליום 31/10/2017 יוכלו לקבל זכאות מתחילת שנה"ל. בקשות שייקלטו לאחר מועד זה – לא תינתן הזכאות מתחילת שנה"ל, אלא לחודש קבלת בקשה במוקד ולחודש שקדם לו בלבד.

לדוגמא: בקשה שהתקבלה במהלך חודש פברואר יקבל זכאות עבור חודשים ינואר - פברואר, בהנחה ועומדת בכל דרישות של מבחני התמיכה.

מתוך הילדים שנקלטו, כ- 27.5% קיבלו דרגה 12 (ללא זכאות לסבסוד) עקב מסמכים חסרים. הורים, המבקשים לקבל דרגת זכאות התואמת את מצבם, מתבקשים לשלוח את המסמכים החסרים בהקדם.

כמו כן, התקבלו במוקד כ-7,800 שאלונים ללא מסמכי חובה תקינים, להם לא ניתן לקבוע דרגה כלל.

להלן פירוט הסיבות הנפוצות בגינן נדרשים ההורים להשלים מסמכי חובה:

אישור קבלה למסגרת

 לא מולאו כל פרטי המנהלת/רכזת משפחתונים, כולל חתימה

 לא מולאו כל פרטי ההורים, כולל חתימה

 לא מולאו כל פרטי הילד, כולל מס' ת.ז..

 מולא תאריך כניסה שגוי (לא שייך לשנת לימודים)

צילום ת.ז. אם/מחזיק הילד

 צורף ספח ת.ז. אב במקום זה של אם

 צורף צילום ספח ללא צילום ת.ז. עצמה

 צורף ספח ת.ז. לא עדכני: לא כולל הילד שנולד לאחרונה או לא כולל הילד עבורו הוגשה הבקשה

 סטטוס אישי בספח ת.ז. (נשואה/גרושה/רווקה וכו') סותר את הצהרת ההורים בעת מילוי בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד

 צורף ספח ת.ז. שאינו קשור לילד עבורו מוגשת הבקשה

הורים ומנהלות מסגרות מתבקשים לשים לב ולהקפיד הקפדה יתרה לגבי מילוי טופס אישור קבלה למסגרת וצירוף צילום ת.ז. אם, כולל ספח

מספר דגשים להורים ומנהלי/ות מסגרות בנושא מסמכים:

 לתלושי שכר, בהם לא מצויין מספר שעות עבודה בפועל, חובה לצרף אישור מעסיק. כמו כן, במידה ותלוש השכר מורכב ממספר עמודים – על ההורים לשלוח את כולם למוקד ולא רק את העמוד הראשון.

 תצהירים וטפסים – לעיתים קרובות ההורים שולחים אותם בפורמט של שנים קודמות. חובה לשלוח תצהירים וטפסים בפורמט של תשע"ח בלבד (מצויין ע"ג טופס).

 טרם צירוף מסמכים סרוקים לטופס הרשמה/טופס עדכונט המקוון על ההורים לוודא שהם קריאים ושלמים.

אלכסנדר בלונוגוב

מנהל תחום מוקד

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

#מידע #תמת #הנחות #נהלים #הנחיות

55 צפיות0 תגובות
  • mail_box2
  • Facebook Social Icon
  • you_tube_icon
  • Pinterest Social Icon

© כל הזכויות שמורות לבית לגיל הרך

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now